onderhouden van relaties | criteria | korf | kostprijs

Onderhouden van relaties - criteria

Wat is er nodig om wederkerige relaties te onderhouden? Dit is moeilijk uit te drukken in materiële middelen. Om invulling te geven aan deze korf hebben we ons dan ook niet kunnen beroepen op voorgeschreven normen of richtlijnen. Hier gelden immers vooral informele regels.

Samen met de respondenten uit de focusgroepen zochten we naar welke materiële middelen nodig zijn om rollen als familielid, buur of vriend goed te kunnen vervullen. Wat wordt er in onze maatschappij van mensen in deze posities verwacht?

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG