onderhouden van relaties | criteria | korf | kostprijs

Onderhouden van relaties - korf

Voor het onderhouden van relaties zijn verschillende middelen vereist.

Ten eerste bekijken we het vrienden- en familiebezoek. In onze maatschappij is het de gewoonte om bij zulke, afgesproken, ontmoetingen een kleinigheid gepresenteerd te krijgen. Het hoeft niet, maar het wordt wel gewaardeerd.

Ten tweede is een telefoon niet meer weg te denken in de huidige maatschappij. Om contacten met vrienden en familieleden te onderhouden, om bereikbaar te zijn voor de school van de kinderen, om de dokter of noodnummers te kunnen bellen, enz. We kiezen hierbij voor een gsm.

Ten derde voorzien we een computer en andere multimedia (digitaal fototoestel, elektronische identiteitskaart, internetbankieren...). Deze zijn in onze samenleving zodanig ingeburgerd dat mensen niet meer zonder kunnen. Computers hebben naast het onderhouden van sociale relaties ook een belangrijke informatie- en ontspanningsfunctie.

Ten vierde is feesten een belangrijk element om sociale relaties te onderhouden. Samen iets kunnen vieren brengt mensen dichter bij elkaar.

Ten vijfde horen bij verjaardagen en feestjes wenskaarten en geschenken. Het geschenk geeft uitdrukking aan de waarde die mensen hechten aan de relatie. Kerstgeschenken, meer nog dan verjaardagscadeaus, vervullen de functie van het bevestigen van banden tussen familieleden.

Ten zesde is uit eten gaan een sociale aangelegenheid. Het brengt hen in contact met andere mensen en geeft hen de mogelijkheid om nieuwe of anders bereide voedingsmiddelen te leren kennen. Daarnaast is het uit eten gaan of afhalen van een maaltijd vaak ook een praktische noodzaak.

Ten zevende is er geopteerd om een beperkt extra maandelijks budget voor zelfcontrole in te voeren dat kan worden ingevuld naargelang de individuele voorkeuren van de respondenten.

Ten achtste leven en functioneren mensen niet alleen in kleinere primaire netwerken, maar ook in grote samenlevingsverbanden. Een rol die alle Vlamingen gemeen hebben is die van burger van de Vlaamse en Belgische samenleving. Verschillende burgerverplichtingen moeten dus nagekomen worden waar vaak ook een prijskaartje aan kleeft.

Ten slotte is ook huiselijke gezelligheid van belang om sociale relaties te kunnen onderhouden en creëren.

Voorbeeld korf onderhouden van relaties (klik hier)

 

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG

Close

Vrienden- en familiebezoek

Per bezoek voorzien we een fles wijn, een six-pack bier en een 1,5 literfles frisdrank. Om te knabbelen is er chips, borrelnootjes en koekjes. We voorzien eveneens een grote pot koffie en thee. Voor onze berekeningen gaan we arbitrair uit van één familiebezoek per week (alternerend van huis of thuis) en één sociaal contact met vrienden per maand (alternerend van huis of thuis). We gaan ervan uit dat bij elk bezoek gemiddeld vier personen ontvangen worden. Om mensen thuis te kunnen ontvangen is het uiteraard nodig hen een stoel te kunnen aanbieden. Daarom werden in deze korf vier extra stoelen opgenomen. Dezelfde redenering wordt gemaakt met betrekking tot extra servies en bestek. Iemand die niet graag thuis bezoek ontvangt kan met dit budget ook op café afspreken.

Close

GSM

Bij de keuze van het toestel houden we rekening met de aanwezigheid van garantie en de prijs. Daarnaast moet het toestel aankoopbaar zijn in een grote winkelketen. Als belwaarde voorzien we een maandelijks bedrag van 15 euro.

Close

Computer en andere multimedia

We voorzien voor elk gezin een nieuwe computer met internetaansluiting. Voor gezinnen met kinderen voorzien we , een printer met (met extra printpatroon en printpapier. Voor gezinnen zonder kinderen voorzien we een printbudget. Alle gezinnen krijgen ook en een digitaal fototoestel.

Close

Feesten

Feesten die volgens de respondenten van de focusgroepen moeten kunnen worden gevierd zijn: het paas-, kerst- en eindejaarsfeest, het sinterklaasfeest voor gezinnen met kinderen en de verjaardagen van alle gezinsleden. Voor de kinderen in de lagere school voorzien we nog een apart verjaardagsfeestje om samen met de vriendjes te vieren (zie hiervoor: korf veilige kindertijd). Voor het paasfeest voorzien we chocolade-eieren. Ter gelegenheid van de verjaardag van Sinterklaas krijgen de kinderen speelgoed (zie hiervoor korf veilige kindertijd), chocolade figuurtjes, speculaas en mandarijntjes in hun schoen. Bij feesten hoort een feestmaaltijd. We voorzien hiervoor een budget dat twee keer de kost bedraagt van het dagbudget uit de korf gezonde voeding.

Geboortefeesten, lente- of communiefeesten worden in ruimere familiekring gevierd. De organisatie van zo’n feest behelst uitnodigingen, feestkledij, eten, drank en versiering. Omdat voor zulke feesten gespaard moet worden, voorzien we per kind een kostprijs die gelijk is aan de afschrijfkost van een feest op zes jaar. We berekenen de prijs van een koffietafel in een gehuurd zaaltje. Het aantal genodigden bij ieder feest bepaalden we arbitrair op 20 volwassenen en 10 kinderen.

Close

Wenskaarten en geschenken

Hieraan een financieel kostenplaatje verbinden is bijzonder moeilijk. Volgens de respondenten in de focusgroepen telt de bijzondere attentie eerder dan de financiële waarde van een geschenk. Arbitrair voorzien we zes wenskaarten (en bijhorende postzegels) per volwassene en vier per kind ouder dan twee jaar. Daarnaast voorzien we per volwassene 3 geschenken ter waarde van 10 euro en per kind 3 geschenken ter waarden van 7,5 euro. Omdat bloemen een vaak gekregen cadeau zijn, voorzien we in het referentiebudget een vaas per gezin.

Close

Zelfcontrole

Iin alle focusgroepen werd meermaals benadrukt dat deze extra ademruimte en keuzevrijheid noodzakelijk is om adequaat te kunnen participeren aan de samenleving. Deelnemers uit de verschillende inkomensgroepen waren het er over eens dat af en toe iets extra voor jezelf of voor de kinderen hebben belangrijk is als positieve beloning om jezelf te blijven motiveren. Het zorgt volgens verschillende respondenten voor minder stress, minder depressies en meer positieve energie om op lange termijn te denken.

De focusgroep deelnemers gaven aan dat de invulling van dit budget voor "extra’s" sterk afhankelijk is van individuele voorkeuren en specifieke levensomstandigheden en dat iedereen de vrijheid moet hebben om dit budget naar eigen keuze in te vullen. Daarom opteren we ervoor om deze "goedgevoelsgroep" niet te definiëren, maar om desalniettemin een minimum budget in te calculeren dat mensen deze extra ademruimte biedt.

Hiervoor berekenden we het maandelijks budget dat minimum nodig is om een huisdier te houden: 5,54 euro per maand. In 2008 hadden we in de korf voor het onderhouden van relaties een budget voor een huisdier opgenomen. In focusgroep discussies werd immers beargumenteerd dat mensen moeten kunnen kiezen voor dit sociaal gezelschap, vooral wanneer ze te maken krijgen met uitsluiting binnen de samenleving. Na een diepere discussie hierover in meerdere focusgroepen beargumenteerden verschillende deelnemers echter dat je deze sociale nood ook op andere manieren kan ledigen en dat dit sterk verschilt tussen individuen. Bovendien kwamen er ook meer nadelen van een huisdier aan de oppervlakte, zoals de vaak onverwachte kosten en verantwoordelijkheden.

Daarom besloten we om in 2013 geen huisdieren meer op te nemen in een minimum budget voor adequate sociale participatie. Een huisdier is inderdaad niet noodzakelijk voor het adequaat spelen van de verschillende sociale rollen, maar uit de focusgroepen kwam zowel in het verleden als nu meermaals naar voor dat het wel een belangrijke bron van vriendschap kan zijn, voornamelijk voor alleenstaanden en gepensioneerden. Voor sommige mensen kan een huisdier dus een positieve motivatie betekenen, terwijl deze functie voor anderen eerder wordt ingevuld door bv. een lekkernij. Een budget voor zelfcontrole zonder concrete invulling bleek dan ook de ideale oplossing.

Close

Burgerverplichtingen

Iedere Belg die ten minste 12 jaar oud is en ingeschreven is in het bevolkingsregister moet een identiteitskaart bezitten. Het dragen ervan is verplicht vanaf 15 jaar. Verder moeten mensen belastingen betalen. Voor de 16 typegezinnen berekenden we de “algemene provinciebelasting gezinnen” van de provincie Antwerpen en de crisisbelasting zoals die in Turnhout wordt geïnd. De (federale) inkomensbelasting was voor de 16 typegezinnen niet van toepassing wegens hun te lage inkomen. Naast belastingen rekenden we in dit budget ook de kosten mee die verbonden zijn aan de huisvuilophaling (in de stad Turnhout).

Verder nemen we onder deze post nog de ledenbijdrage voor een vakbond en de kostprijs van een aantal voorwerpen die van pas komen in heel wat korven en vooral gebruikt worden voor het bijhouden van de gezinsadministratie, zoals: een balpen, lijm, een nietjesmachine, een gaatjesknipper, kleefband, briefomslagen en kaftjes.

Close

Huiselijke gezelligheid

Onder deze categorie nemen we op: één zetel per persoon, een salontafel, een dressoirkast, een lampenkappen, kussens, kaarsen en lucifers.