Wat heeft een gezin minimaal nodig? Referentiebudgetten voor Vlaanderen

CEBUD (Thomas More) ontwikkelde in nauwe samenwerking met het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (UA) een wetenschappelijk onderbouwde richtnorm om uitspraken te doen over de hoeveelheid financiële middelen die mensen nodig hebben om menswaardig te leven. Het is hen gelukt om een zeer algemeen normatief uitgangspunt, via een aantal stappen, op een coherente wijze te vertalen in een geprijsde korf van noodzakelijke goederen en diensten. We weten nu hoeveel inkomen minimaal nodig is om, onder bepaalde vrij gunstige voorwaarden adequaat aan de samenleving te kunnen deelnemen.

Uitgangsbasis bij de uitwerking van deze referentiebudgetten zijn niet de klassieke productcategorieën zoals voeding, kleding, huishoudgoederen, enz., maar wel de fundamentele behoeften die moeten vervuld zijn voor adequate maatschappelijke participatie.

Minimaal inkomenDeze site biedt meer info voor al diegenen die regelmatig inkomensbehoeften van gezinnen moeten beoordelen in functie van de menselijke waardigheid (OCMW’s, schuldbemiddelaars, arbeidsrechters, sociale diensten van allerhande organisaties, …). Maar ook voor wetenschappers en politici die op zoek zijn naar adequate richtlijnen om de doeltreffendheid van de minimuminkomensbescherming in ons land te beoordelen, zijn deze referentiebudgetten wellicht erg nuttig.

Voor zij die liever gedrukte tekst lezen, verwijzen we naar het boek: "Storms & Van den Bosch, 2009, Wat heeft een gezin minimaal nodig? Een budgetstandaard voor Vlaanderen, Leuven: Acco" of naar de samenvatting ervan die je hier (.pdf) kan downloaden.

In 2013 werden de budgetten volledig opnieuw geüpdatet. Hier (.pdf) vind je het rapport met de resultaten. De budgetcalculator (zie bovenaan) berekent de referentiebudgetten gebaseerd op de prijzen van juni 2016.

We werken momenteel aan een grondige update van de referentiebudgetten. Zodra het onderzoek afgerond is, wordt er een nieuw boek gepubliceerd en zal de informatie ook op deze website beschikbaar zijn.

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG