mobiliteit | criteria | korf | kostprijs

Mobiliteit

Om menswaardig te participeren aan de samenleving, om de verschillende sociale rollen adequaat te vervullen, is het noodzakelijk dat mensen zich kunnen verplaatsen (naar de winkel, naar de dokter, naar de bioscoop, naar school...). Wat hiervoor minimaal nodig is, hangt sterk af van de leefsituatie waarin mensen zich bevinden (hun gezondheidstoestand, arbeidssituatie, openbaar vervoer in de nabijheid van de woning...).

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG