Opzet

Het ganse onderzoeksproces werd mee gestuurd door een groep van ervaringsdeskundigen, hulpverleners en wetenschappers.

In een eerste fase van het project probeerden we een goed zicht te krijgen op de reële uitgavenpatronen van lage-inkomensgezinnen. Vervolgens trachtten we deze patronen verder aan te vullen via de techniek van de casestudy. Hierna startten de experts met het samenstellen van de verschillende budgetten en ze voltooiden de budgetkorven. Vervolgens werden de verschillende korven aan een marketingexpert doorgegeven die een prijskaartje kleefde op de opgesomde producten en diensten. Tenslotte legden we alle korven samen tot een globaal budget.

Onderzoeksdesign:

Schema onderzoek

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG