Nederlands | English

health | criteria | basket | cost

Health - criteria

Dit onderzoek is gericht op het formuleren van adequate standaardbudgetten voor een doelgroep die doorgaans slechter geïnformeerd is, hogere drempels ervaart naar de gezondheidszorg, enz. Toch is het budget dat we uitwerken gericht op personen met een algemeen goede gezondheid. Dat betekent dat er opmerkelijke verschillen ontstaan tussen de normatieve kosten die hier geraamd worden en de huidige realiteit, wat bevreemdend kan overkomen voor onderzoekers of mensen die in de praktijk staan, wat kritische bedenkingen met zich kan meebrengen. Bijzondere ziektekosten moeten later als een variabele factor aan het budget worden toegevoegd.

Klachten over de gezondheid leiden niet altijd tot zorggebruik. Vele factoren bepalen of mensen al dan niet naar de dokter gaan of gebruikmaken van andere zorgvoorzieningen. Bij de behoefte aan gezondheidszorg moet onderscheid worden gemaakt tussen de objectieve en de subjectieve behoefte eraan. Alleen als er een subjectieve behoefte aan gezondheidszorg is, kan er een vraag naar gezondheidszorg ontstaan. De factoren die de relatie tussen ziek zijn en gebruik van de gezondheidszorg beïnvloeden, kunnen in drie categorieën worden ingedeeld: factoren die invloed hebben op de behoefte aan, de neiging tot en de mogelijkheid van medische consumptie.

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG