ontspanning | criteria | korf | kostprijs

Ontspanning - korf

In de korf ontspanning focussen we ons op 3 grote gebieden, namelijk: een binnenlandse vakantie, deelname aan het (niet-) georganiseerde vrijetijdsaanbod en ontspanning thuis.

Vakantie vervult verschillende functies. Vanuit deze functies is het niet per se nodig om een meerdaagse reis te ondernemen, daguitstappen met het gezin, familieleden of vrienden zijn een goed alternatief. Toch voorzien we wel de mogelijkheid voor een meerdaagse reis in het kader van de keuzevrijheid. We bekijken een binnenlandse vijfdaagse reis naar de kust.

Naast vakantie moet iedereen kunnen deelnemen aan de dominante vrije tijdsactiviteiten in onze samenleving. Niet zozeer omdat ze dominant zijn, dan wel omdat de niet-participatie eraan, sociale uitsluiting tot gevolg heeft. Gesteund door het participatiedecreet van 18 januari 2008 stellen we voor dat alle volwassenen uit de 16 typegezinnen minimaal één keer per maand aan een betalende ontspanningsactiviteit moeten kunnen participeren en deel moeten kunnen uitmaken van een plaatselijke vereniging.

Ook thuis moet ontspanning mogelijk zijn. De elektronische media domineren de vrije tijdsbesteding thuis. Ze zijn goed toegankelijk en vervullen een belangrijke informatiefunctie. Dit verantwoord de opname van een tv, een dvd- en een radio- en cdspeler in een standaardbudget. Ook werd door de focusgroepen gepleit voor lidmaatschap van een openbare bibliotheek.

Voorbeeld korf ontspanning (klik hier)

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG

Close

Functies

Vakantie vervult verschillende functies. Ze is goed voor de gezondheid (de Bloom, 2009), op vakantie komen mensen tot rust, zowel fysiek als psychologisch. Daarnaast is vakantie dé periode om samen met het gezin, familieleden of vrienden leuke en aangename momenten te beleven. Deze momenten (en de herinnering hieraan) maken relaties sterker. Daarnaast kunnen vakanties ook verrijkend zijn. Door op vakantie te gaan kunnen mensen nieuwe dingen beleven, nieuwe ervaringen opdoen en in contact komen met andere mensen, ... (Toerisme Vlaanderen, 2007, p. 14-15).