gezondheid | criteria | korf | kostprijs

Gezondheid - korf

Deze korf is uitgebreid samengesteld o.w.v. het feit dat gezondheidszorg moeilijk normatief te bepalen is.

Ten eerste worden mogelijke kwaaltjes die rechtstreeks aanleiding geven tot behoefte aan gezondheidszorg en medische consumptie in rekening gebracht. Ook psychosociale aandoeningen en traumata behoren hiertoe.

Ten tweede is preventie zeer belangijk. Het spreekwoord 'beter voorkomen dan genezen' is weinigen onbekend. 'Voorkomen' brengt echter ook de noodzaak tot bepaalde consultaties met zich mee die in de korf zullen worden opgenomen.

Ten derde is de neiging tot het gebruik van gezondheidszorg patiëntgebonden. Zowel vanuit de grote onderlinge variatie in reactie op ziektes als vanuit situationele aspecten (bijvoorbeeld noodzaak van een medisch getuigschrift bij afwezigheid).

Tot slot brengen we in deze korf ook de gezondheidskosten onder die rechtstreeks (kunnen) doorgerekend worden aan burgers, met name de ziekenfondsbijdrage, de bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering en een hospitalisatieverzekering.

Voorbeeld korf gezondheidszorg alleenstaande vrouw (klik hier)

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG

Close

Kwaaltjes

1) Infectieziekten en andere veel voorkomende gezondheidsklachten.

Koorts, acute hoest, verkoudheden, influenza (griep), acute keelpijn, acute rhinosinusitis (neus en sinussen), acute oorpijn, gastro-enteritis (buikgriep), blaasontsteking, hoofdpijn, moeheid, tandpijn, hoofdluis, tekenbeten...

2) Traumata ten gevolge van ongevallen.

Ongevallen thuis en tijdens de vrijetijdsbesteding vormen in Europa de belangrijkste oorzaak van dodelijke kwetsuren en letsels die leiden tot invaliditeit.

Close

Preventie van ziekte

Screening prostaatkanker, borstkankerscreening, cervixkankerscreening (baarmoederhalskanker), dikkedarmkankerscreening, tetanus-difterie vaccinatie bij volwassenen, griepvaccin, pneumokokkenvaccin, basisvaccinaties voor kinderen, zonneprotectie, preventief tandartsbezoek...

Close

Ziekenfondsbijdrage

Deze bijdrage kan gevraagd worden aan de personen aangesloten bij een ziekenfonds, niet aan de personen ten laste. Dat kan ten vroegste vanaf 18 jaar. Wanneer een ziekenfonds de eigen kasreserves moet aanwenden voor haar diensten omdat de staatsdotatie ontoereikend is gebleken, moet zij de kastoestand terug vereffenen door een bijdrage te vragen bij haar leden. Dit impliceert dat de bijdrage jaarlijks varieert (soms is er geen bijdrage). In 2013 bedroeg de gemiddelde bijdrage die betaald werd aan de verschillende ziekenfondsen Ä 6,50 euro voor een alleenstaande en 6,9 euro voor een gezin met kinderen. Deze bijdrage wordt voorzien in het budget.

Close

Bijdrage Vlaamse zorgverstrekking

De zorgverzekering geeft gebruikers, onder de wettelijke voorwaarden, maandelijks recht op tenlastenemingen door een zorgkas van kosten voor niet-medische hulp- en dienstverlening. Men moet aldus o.a. zwaar zorgbehoeftig zijn en thuis wonen of in een rusthuis verblijven. Tegen 2009 zullen de tegemoetkomingen voor thuis en in een rusthuis beide Ä 130,00 bedragen. Elke persoon die binnen het Nederlandse taalgebied woont, moet aangesloten zijn bij een erkende zorgkas. Wie binnen een zekere termijn niet aangesloten is bij een erkende zorgkas, wordt ambtshalve aangesloten bij de door het Vlaams Zorgfonds opgerichte zorgkas. Hoeveel bedraagt de jaarlijkse te betalen bijdrage voor de Vlaamse Zorgverzekering? Dit is Ä 50,00 en Ä 25,00 voor de personen die op 1 januari van het voorgaande (kalender) jaar recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of het omnio-statuut van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Close

Hospitalisatieverzekering

De sociale zekerheid in BelgiŽ biedt een grote financiŽle dekking voor zorgen binnen het hospitaal. De verplichting van de derde betalerregeling maakt dat niemand enorme bedragen hoeft te prefinancieren in afwachting van terugbetaling van de mutualiteit (uiteraard mits men in orde is met de sociale zekerheid). Remgelden blijven voor onvermijdbare basiszorgen normaal gezien beperkt wanneer men bereid is te verblijven in een meerpersoonskamer en wanneer men een door het RIZIV geaccrediteerde arts kiest. Ziekenhuizen zijn verplicht tarieven zichtbaar kenbaar te maken en zijn verplicht de patiŽnt bij opname zijn kamerkeuze te laten aantekenen. Vergissingen zijn dus normaal uitgesloten. Het is wel zo dat de aanrekening van diverse supplementen in diverse situaties de onduidelijkheid voor de patiŽnt vergroten. In die zin is een ziekenhuisopname voor de niet-geÔnformeerde patiŽnt altijd een financieel riskante zaak. Ook voor de goed geÔnformeerde patiŽnt is het niet altijd mogelijk te kiezen voor een andere arts (/in een ander ziekenhuis), wanneer de hem toegewezen arts niet geaccrediteerd blijkt te zijn. Daarnaast is de hospitalisatieverzekering een goede investering voor personen die langdurig medische nazorg behoeven of naderhand chronisch ziek worden (stapeling van remgelden). De maximumfactuur helpt reeds bij cumulatie van remgelden, maar neemt niet alle kosten mee en lost de acute financiŽle problematiek niet op. Vertrekkend vanuit deze overwegingen, denken we een hospitalisatieverzekering te moeten opnemen in een referentiebudget. Voor de kostprijsberekening vertrokken we van de gemiddelde kost die de mutualiteiten hiervoor aanrekenen. We opteerden voor een hospitalisatieverzekering, afgesloten bij een mutualiteit i.p.v. bij een private verzekeraar, omdat deze laatsten minder oog hebben voor solidariteit dan wel voor winst. Mutualiteiten hebben een zekere expertise in het gezondheidsterrein, een uitgesproken sociale visie en bieden doorgaans betere allround begeleiding in geval van gezondheidsproblemen.