veilige kindertijd | criteria | korf | kostprijs

Veilige kindertijd - kostprijs

De verschillende middelen om de vier universele psychosociale middelen te kunnen vervullen werden met een weldoordachte aankoopstrategie gebudgeteerd.

Voor een sportactiviteit voorzien we een budget waarmee alle gezinnen één keer per week een gezamelijke sportactiviteit kunnen ondernemen.

Er wordt één gezinsuitstap per jaar opgenomen. De kostprijs hiervan wordt berekend op basis van vijf verschillende bestemmingen.

Jongeren tussen 12 en 17 jaar stellen we een gsm ter beschikking. Bij de keuze houden we rekening met de aanwezigheid van garantie en prijs.

Een verjaardagsfeestje wordt berekend op basis van de aanwezigheid van 7 kindjes. Pannenkoeken of hotdogs met frisdrank en wat snoepgoed worden in rekening gebracht.

Voor deelname aan het georganiseerde vrijetijdsaanbod worden twee berekeningen uitgevoerd. Enerzijds de kosten om deel te nemen aan een klassieke jeugdbeweging. Anderzijds de kosten om te voetballen in clubverband.

Voor speelgoed kiezen we voor de retailer colruyt omwille van de scherpe prijzen en omdat het speelgoed aanbiedt met een CE-certificaat.

Cultuurdeelname wordt bekostigd door tweemaal per jaar een bezoek aan een bioscoop en tweemaal per jaar een bezoek aan een theater of muziekoptreden in te calculeren.

Voor onderwijs worden de kosten in rekening gebracht die noodzakelijk zijn om de eindtermen te behalen en niet gedragen worden door de overheid.

Zes keer per jaar een afhaalmaaltijd wordt ook in het budget voorzien.

Om het bedrag van het zakgeld te bepalen kijken we naar de wettelijke bedragen die de Vlaamse overheid uitkeert aan kinderen en jongeren die verblijven in de Bijzondere Jeugdbijstand en bij pleeggezinnen.

Kostprijs veilige kindertijd 16 typegezinnen (klik hier)

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG

Close

CE - certificaat

Het verplichte CE-merk op speelgoed maakt duidelijk dat het speelgoed volgens de fabrikant werd gemaakt overeenkomstig de Europese speelgoedrichtlijn (88/378/EEG) die van kracht is sinds 1992. De normen waaraan het speelgoed volgens deze richtlijn moet voldoen hebben betrekking op: de mechanische en de fysische eigenschappen, de brandbaarheid, de migratie van bepaalde elementen (mondcontact), het chemisch speelgoed, inz. Scheikundedozen, een waarschuwingssymbool met een leeftijdsaanduiding en elektrisch speelgoed. Sinds eind 2008 werd deze richtlijn nog verder uitgebreid met het vastleggen van geluidsnormen voor speelgoed. Naast het CE-label moet, indien van toepassing, worden vermeld dat het speelgoed niet geschikt is voor kinderen onder de drie jaar (36 maanden). Deze melding hoort op een duidelijke plek en onuitwisbaar aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor de melding op bepaald speelgoed dat dit niet zonder ouderlijke toezicht mag worden gebruikt.