veilige kindertijd | criteria | korf | kostprijs

Veilige kindertijd - korf

Om de vier min of meer universele pschycosociale noden te kunnen vervullen hebben gezinnen bepaalde middelen nodig. De belangrijkste voorwaarden zijn van immateriële, affectieve aard. In dit onderzoek zijn we echter vooral geïnteresseerd in de materiële voorwaarden die aanwezig moeten zijn om ervoor te zorgen dat een kind daadwerkelijk een veilige kindertijd kan doormaken.

Een eerste van de vier min of meer universele psychosociale noden is de noodzaak aan liefde, vriendschap en veiligheid.

Vervolgens moeten kinderen nieuwe ervaringen kunnen opdoen.

Daarnaast is positieve feedback zeer belangrijk.

Ten slotte is er de noodzaak aan een graduele uitbreiding van de verantwoordelijkheden.

Voorbeeld korf veilige kindertijd (klik hier)

 

 

 

K.H.Kempen Vlaamse overheid CSB ULG

Close

Liefde, vriendschap en veiligheid

Hier is het belangrijk dat de ouders en familieleden genegenheid en bescherming kunnen bieden, er zijn voor de kinderen en samen met de kinderen een aantal dingen kunnen ondernemen, zoals samen maaltijden nuttigen, een fietstocht ondernemen, naar een park of speeltuin gaan, samen een film kijken... Meestal vragen deze dingen geen extra financiŽle middelen, maar toch is dit soms wel vereist. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betalende sportactiviteiten, dierentuin, pretpark, verjaardagsfeestje thuis, uitgaan...

Close

Nieuwe ervaringen

Vanuit dit perspectief is onderwijs noodzakelijk, maar ook een computer, internet en een bibliotheekabonnement. Ook spel, rust en cultuur geven kinderen nieuwe ervaringen en kunnen gegarandeerd worden door kinderen te laten deelnemen aan het georganiseerde en niet-georganiseerde vrijetijdsaanbod (jeugdbeweging, kamp, muziekoptreden, theatervoorstelling...).

Close

Positieve feedback

Men kan als ouders heel creatief zijn met beloningen zonder dat dit geld moet kosten. Het belangrijkste is dat het kind of de jongere op een positieve manier benaderd wordt door bijvoorbeeld te knuffelen, een extra verhaaltje voor te lezen, samen spelletjes spelen, langer opblijven... We kunnen ook op materieel vlak belonen, dat is niet noodzakelijk, maar in onze maatschappij wel gebruikelijk. We voorzien in het budget de mogelijkheid om bij gelegenheid iets kleins te gaan eten of om af en toe een afhaalmaaltijd te nuttigen.

Close

Graduele uitbreiding van verantwoordelijkheden

In een schoolcontext zou de dit kunnen betekenen dat leerkrachten in het dagelijks lesgebeuren emancipatorisch werken. Dit betekent dat men leerlingen au sťrieux neemt, hun mening hoort, de lesinhouden aanpast aan hun leefwereld, rekening houdt met hun inbreng... (Vettenburg, 1996). Anderzijds kunnen leerlingen mee verantwoordelijkheid dragen in zaken zoals het opstellen van een schoolreglement, de organisatie van speeltijden, de inrichting van de klaslokalen, peereducatie... Ook binnen andere instituties dient rekening te worden gehouden met de capaciteiten van kinderen en jongeren bijvoorbeeld, bij het toestemming geven voor medische behandelingen, beslissingen die rechtbanken nemen en kinderen aanbelangen... Tenslotte dient ook het beleid rekening te houden met kinderen en jongeren als actieve burgers met rechten. Het beleid zou structuren kunnen uitbouwen die toelaten op systematische wijze kinderen en jongeren te consulteren over beleidsbeslissingen die een impact hebben op hun leven. Kinderen en jongeren op alle niveaus betrekken bij beslissingen die hun aangaan, behoeft vaak geen materiŽle middelen. In de focusgroepen met lageinkomensgezinnen wordt vooral stilgestaan bij het zakgeld als medium om kinderen en jongeren verantwoordelijkheid te geven en eigen keuzes te leren maken. Kansarmen vinden het zeer belangrijk dat hun kinderen leren omgaan met geld en de waarde van het geld leren kennen. Zakgeld geven is hiervoor het middel bij uitstek. Het zakgeld kan gebruikt worden om een extraatje aan te schaffen zoals belwaarde voor de gsm, een broodje, een drankje uit de automaat, extra kleding, accessoires... Tevens wordt het zakgeld gebruikt om op cafť te gaan, te gaan fuiven... Door het geven van zakgeld geef je jongeren verantwoordelijkheid en leren ze hier mee omgaan. Daarnaast creŽert zakgeld ook de mogelijkheid om iemand te zijn, erbij te horen.